รายชื่อเกมส์ที่ได้รับ - IPBonus Games List .................................... ย้อนกลับ

----------------------------------------------------------------------


สิทธิพิเศษที่จะได้รับ

โบนัส XP เพิ่มมากขึ้น 50%
โบนัส Dollar เพิ่มมากขึ้น 50%
เซิฟเวอร์พิเศษสามารถเข้าใช้งานได้เฉพาะ IP Bonus เท่านั้น
โบนัสดรอปไอเทมดีกว่า 50% (เฉพาะเซิฟเวอร์ Internet Cafe Thailand)
มีสัญลักษณ์พิเศษ หน้าชื่อขณะเล่น