รายชื่อเกมส์ที่ได้รับ - IPBonus Games List .................................... ย้อนกลับ

----------------------------------------------------------------------


สิทธิพิเศษที่จะได้รับ
• EXp +10%, FTG+100/วัน
• Life เพิ่มขึ้น 2 ชีวิต

สิทธิพิเศษที่จะได้รับ
• EXP +50% STance EXP +30% Drop +30%
• มีแสงรอบตัว
• เข้าดันที่ถูกลืมได้ เข้าพื้นที่โบราณได้