รายชื่อเกมส์ที่ได้รับ - IPBonus Games List .................................... ย้อนกลับ

----------------------------------------------------------------------

สิทธิพิเศษมีดังนี้
- EXP+50% and SP+20% 
- Snake Series (M870 / PP2000 / M4A1 Acog / Throwing Star Snake) 
- Eagle Eye 
- G36C EOtech LaserPointer Generic 
- CheyTac M200 S2S Black Ice 
- Cross Bow Generic