รายชื่อเกมส์ที่ได้รับ - IPBonus Games List .................................... ย้อนกลับ

----------------------------------------------------------------------


สิทธิพิเศษที่จะได้รับ
• ได้รับ Pc Cafe Stamina : 100
ได้รับ Normal Cafe Stamina : 150
ได้รับ Booster Cafe Stamina : 200
ได้รับ Resurrection Scroll *3 (ได้ทันทีเมื่อเข้าเล่นเกม)
ได้รับ PC Cafe Gift Chest (เมื่ออนไลน์ครบ 1 ชั่วโมง)
ได้รับ Premium Box

สถานะ :: ใช้งานได้ตามปกติ


สิทธิพิเศษที่จะได้รับ
• Pang *1.2
• Exp *1.2
ได้รับน้องถ้วย และ ปังมาสคอต

สถานะ :: ใช้งานได้ตามปกติ