รายชื่อเกมส์ที่ได้รับ - IPBonus Games List .................................... ย้อนกลับ

----------------------------------------------------------------------


สิทธิพิเศษที่จะได้รับ
EXP +300%
EXP ที่จะได้รับสูงสุดต่อสนาม +10,000EXP
รางวัลสนาม 1+1
TR +200%
คะแนนคู่รัก +300%
โชค +200%


สิทธิพิเศษที่จะได้รับ
• Den + 2 เท่า
• Exp + 2 เท่า