รายชื่อเกมส์ที่มีไอพีโบนัส - IPBonus Games List

Update วันที่ 18/10/2018 จำนวนทั้งหมด 13 เกมส์
เช็คค่าบริการ แต่ละเซิฟเวอร์อย่างละเอียด เพื่อให้ข้อมูลตรงกับเกมส์ที่เล่นได้ที่นี้ CLICK !!

รองรับการใช้งาน ::
ไม่รองรับการใช้งาน ::

เกมส์ค่าย Garena
S.V. 1
S.V. 2
S.V. 3
S.V. 4
S.V. 5
S.V. 6
สิทธิ์ได้รับ
สถานะ
FiFa 4 Online
ใช้งานได้
PointBlank
ใช้งานได้
Hon (Gold)
ใช้งานได้
เกมส์ค่าย Asiasoft
S.V. 1
S.V. 2
S.V. 3
S.V. 4
S.V. 5
S.V. 6
สิทธิ์ได้รับ
สถานะ
Tales Runner
ใช้งานได้
Audition 6
ใช้งานได้
Granado Espada
ใช้งานได้
Dragon nest
ใช้งานได้
เกมส์ค่าย Extreme
S.V. 1
S.V. 2
S.V. 3
S.V. 4
S.V. 5
S.V. 6
สิทธิ์ได้รับ
สถานะ
WarZ (Infestation)
ใช้งานได้
เกมส์ค่าย GG Ifamily
S.V. 1
S.V. 2
S.V. 3
S.V. 4
S.V. 5
S.V. 6
สิทธิ์ได้รับ
สถานะ
Special Force2
ใช้งานได้
Special Force
ใช้งานได้
เกมส์ค่าย Winner
S.V. 1
S.V. 2
S.V. 3
S.V. 4
S.V. 5
S.V. 6
สิทธิ์ได้รับ
สถานะ
Xshot
ใช้งานได้
เกมส์ค่าย Ini3 Cafe
S.V. 1
S.V. 2
S.V. 3
S.V. 4
S.V. 5
S.V. 6
สิทธิ์ได้รับ
สถานะ
C9
ใช้งานได้
Pangya Online
ใช้งานได้