ค่าบริการ - Selling Price

Update ราคาล่าสุด วันที่ 24/12/2018
เช็คเกมส์ที่ใช้งานทั้งหมด เพื่อตรวจสอบเกมส์ที่ท่านเล่นอยู่เซิฟอะไรได้ที่นี้ CLICK !!
เช็ครายละเอียดการเติมเงิน พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย ได้ที่นี้ CLICK !!

!! ลูกค้าที่เป็นสมาชิก VIP จะได้รับวันมากกว่า ปกติ 10-20% ไปเลย !!

ค่าบริการ บุคคลทั่วไป เกมส์อื่นๆ เซิฟเวอร์ 1-5

แบบ 1 บัตรทรูมันนี่
แบบ 2 โอนเงิน วอเล็ท
วันใช้แบบที่ 1
วันใช้แบบที่ 2
จำนวนเครื่อง
เกมส์ที่ได้รับ
50 ฿ = 50 point
50 ฿ = 70 point
8 วัน
12 วัน
1 เครื่อง
90 ฿ = 90 point
90 ฿ = 110 point
15 วัน
23 วัน
1 เครื่อง
150 ฿ = 150 point
150 ฿ = 170 point
32 วัน
40 วัน
1 เครื่อง
300 ฿ = 300 point
300 ฿ = 320 point
75 วัน
85 วัน
1 เครื่อง
500 ฿ = 500 point
500 ฿ = 520 point
75 วัน
85 วัน
2 เครื่อง
1,000 ฿ = 1,000 point
1,000 ฿ = 1,050 point
75 วัน
85 วัน
3 เครื่อง
2,000 ฿ = 2,000 point
2,000 ฿ = 2,000 point
9999 วัน
9999 วัน
1 เครื่อง
ค่าบริการ Gca Garena และ เกมส์อื่นๆ

แบบ 1 บัตรทรูมันนี่
แบบ 2 โอนเงิน วอเล็ท
วันใช้แบบที่ 1
วันใช้แบบที่ 2
จำนวนเครื่อง
เกมส์ที่ได้รับ
90 ฿ = 90 point
90 ฿ = 110 point
10 วัน
15 วัน
1 เครื่อง
150 ฿ = 150 point
150 ฿ = 170 point
25 วัน
30 วัน
1 เครื่อง
300 ฿ = 300 point
300 ฿ = 320 point
50 วัน
65 วัน
1 เครื่อง
500 ฿ = 500 point
500 ฿ = 520 point
120 วัน
140 วัน
1 เครื่อง
1,000 ฿ = 1,000 point
1,000 ฿ = 1,050 point
240 วัน
270 วัน
1 เครื่อง
2,500 ฿ = 2,500 point
2,500 ฿ = 2,500 point
9999 วัน
9999 วัน
1 เครื่อง
ค่าบริการ ร้านอินเตอร์เน็ต เซิฟเวอร์ 6

แบบ 1 บัตรทรูมันนี่
แบบ 2 โอนเงิน วอเล็ท
วันใช้แบบที่ 1
วันใช้แบบที่ 2
จำนวนเครื่อง
เกมส์ที่ได้รับ
200 ฿ = 200 point
200 ฿ = 220 point
30 วัน
36 วัน
1-10 เครื่อง
400 ฿ = 400 point
400 ฿ = 420 point
30 วัน
36 วัน
1-20 เครื่อง
600 ฿ = 600 point
600 ฿ = 620 point
30 วัน
36 วัน
1-30 เครื่อง
800 ฿ = 800 point
800 ฿ = 820 point
30 วัน
36 วัน
1-40 เครื่อง
1,000 ฿ = 1,000 point
1,050 ฿ = 1,050 point
30 วัน
36 วัน
1-200 เครื่อง
3,000 ฿ = 3,000 point
3,000 ฿ = 3,000 point
9999 วัน
9999 วัน
1-40 เครื่อง