ค่าบริการ - Selling Price

Update ราคาล่าสุด วันที่ 18/10/2018
เช็คเกมส์ที่ใช้งานทั้งหมด เพื่อตรวจสอบเกมส์ที่ท่านเล่นอยู่เซิฟอะไรได้ที่นี้ CLICK !!
เช็ครายละเอียดการเติมเงิน พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย ได้ที่นี้ CLICK !!

!! ลูกค้าที่เป็นสมาชิก VIP จะได้รับวันมากกว่า ปกติ 10-20% ไปเลย !!

ค่าบริการ บุคคลทั่วไป เกมส์อื่นๆ เซิฟเวอร์ 1-4

แบบ 1 บัตรทรูมันนี่
แบบ 2 โอนเงิน วอเล็ท
วันใช้แบบที่ 1
วันใช้แบบที่ 2
จำนวนเครื่อง
เกมส์ที่ได้รับ
50 ฿ = 50 point
50 ฿ = 70 point
5 วัน
8 วัน
1 เครื่อง
90 ฿ = 90 point
90 ฿ = 110 point
10 วัน
15 วัน
1 เครื่อง
150 ฿ = 150 point
150 ฿ = 170 point
23 วัน
28 วัน
1 เครื่อง
300 ฿ = 300 point
300 ฿ = 320 point
50 วัน
60 วัน
1 เครื่อง
500 ฿ = 500 point
500 ฿ = 520 point
60 วัน
70 วัน
2 เครื่อง
1,000 ฿ = 1,000 point
1,000 ฿ = 1,050 point
60 วัน
70 วัน
3 เครื่อง
2,500 ฿ = 2,500 point
2,500 ฿ = 2,500 point
9999 วัน
9999 วัน
1 เครื่อง
ค่าบริการ บุคคลทั่วไป Garena เซิฟเวอร์ 5

แบบ 1 บัตรทรูมันนี่
แบบ 2 โอนเงิน วอเล็ท
วันใช้แบบที่ 1
วันใช้แบบที่ 2
จำนวนเครื่อง
เกมส์ที่ได้รับ
90 ฿ = 90 point
90 ฿ = 110 point
7 วัน
10 วัน
1 เครื่อง
150 ฿ = 150 point
150 ฿ = 170 point
15 วัน
20 วัน
1 เครื่อง
300 ฿ = 300 point
300 ฿ = 320 point
40 วัน
50 วัน
1 เครื่อง
500 ฿ = 500 point
500 ฿ = 520 point
100 วัน
120 วัน
1 เครื่อง
1,000 ฿ = 1,000 point
1,000 ฿ = 1,050 point
220 วัน
250 วัน
1 เครื่อง
3,000 ฿ = 3,000 point
3,000 ฿ = 3,000 point
9999 วัน
9999 วัน
1 เครื่อง
ค่าบริการ ร้านอินเตอร์เน็ต เซิฟเวอร์ 6

แบบ 1 บัตรทรูมันนี่
แบบ 2 โอนเงิน วอเล็ท
วันใช้แบบที่ 1
วันใช้แบบที่ 2
จำนวนเครื่อง
เกมส์ที่ได้รับ
200 ฿ = 200 point
200 ฿ = 220 point
25 วัน
30 วัน
1-10 เครื่อง
400 ฿ = 400 point
400 ฿ = 420 point
25 วัน
30 วัน
1-20 เครื่อง
600 ฿ = 600 point
600 ฿ = 620 point
25 วัน
30 วัน
1-30 เครื่อง
800 ฿ = 800 point
800 ฿ = 820 point
25 วัน
30 วัน
1-40 เครื่อง
1,000 ฿ = 1,000 point
1,050 ฿ = 1,050 point
25 วัน
30 วัน
1-200 เครื่อง
4,500 ฿ = 4,500 point
4,000 ฿ = 4,000 point
9999 วัน
9999 วัน
1-40 เครื่อง