ค่าบริการ - Selling Price

Update ราคาล่าสุด วันที่ 16/04/2018
เช็คเกมส์ที่ใช้งานทั้งหมด เพื่อตรวจสอบเกมส์ที่ท่านเล่นอยู่เซิฟอะไรได้ที่นี้ CLICK !!
เช็ครายละเอียดการเติมเงิน พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย ได้ที่นี้ CLICK !!

ค่าบริการ บุคคลทั่วไป

ค่าบริการทั่วไปเซิฟ 1
ค่าบริการ vip เซิฟ 1
จำนวนวันทั่วไป
จำนวนวัน vip
จำนวนเครื่อง
เกมส์ที่ได้รับ
50 ฿ / 50 point
50 ฿ / 50 point
5 วัน
10 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
90 ฿ / 90 point
90 ฿ / 90 point
10 วัน
15 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
150 ฿ / 150 point
150 ฿ / 150 point
20 วัน
25 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
300 ฿ / 300 point
300 ฿ / 300 point
50 วัน
55 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
500 ฿ / 500 point
500 ฿ / 500 point
70 วัน
75 วัน
2 เครื่อง 2 จอ
1,000 ฿ / 1,000 point
1,000 ฿ / 1,000 point
90 วัน
95 วัน
3 เครื่อง 3 จอ
2,500 ฿ / 2,500 point
2,000 ฿ / 2,000 point
9999 วัน
9999 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
ค่าบริการทั่วไปเซิฟ 2
ค่าบริการ vip เซิฟ 2
จำนวนวันทั่วไป
จำนวนวัน vip
จำนวนเครื่อง
เกมส์ที่ได้รับ
-
50 ฿ / 50 point
-
5 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
90 ฿ / 90 point
90 ฿ / 90 point
7 วัน
12 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
150 ฿ / 150 point
150 ฿ / 150 point
16 วัน
21 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
300 ฿ / 300 point
300 ฿ / 300 point
38 วัน
42 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
500 ฿ / 500 point
500 ฿ / 500 point
65 วัน
70 วัน
2 เครื่อง 2 จอ
1,000 ฿ / 1,000 point
1,000 ฿ / 1,000 point
80 วัน
85 วัน
3 เครื่อง 3 จอ
2,800 ฿ / 2,800 point
2,300 ฿ / 2,300 point
9999 วัน
9999 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
ค่าบริการทั่วไปเซิฟ 3
ค่าบริการ vip เซิฟ 3
จำนวนวันทั่วไป
จำนวนวัน vip
จำนวนเครื่อง
เกมส์ที่ได้รับ
-
50 ฿ / 50 point
-
5 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
90 ฿ / 90 point
90 ฿ / 90 point
7 วัน
12 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
150 ฿ / 150 point
150 ฿ / 150 point
16 วัน
21 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
300 ฿ / 300 point
300 ฿ / 300 point
38 วัน
42 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
500 ฿ / 500 point
500 ฿ / 500 point
65 วัน
70 วัน
2 เครื่อง 2 จอ
1,000 ฿ / 1,000 point
1,000 ฿ / 1,000 point
80 วัน
85 วัน
3 เครื่อง 3 จอ
2,800 ฿ / 2,800 point
2,300 ฿ / 2,300 point
9999 วัน
9999 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
ค่าบริการทั่วไปเซิฟ 4
ค่าบริการ vip เซิฟ 4
จำนวนวันทั่วไป
จำนวนวัน vip
จำนวนเครื่อง
เกมส์ที่ได้รับ
-
50 ฿ / 50 point
-
5 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
90 ฿ / 90 point
90 ฿ / 90 point
7 วัน
12 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
150 ฿ / 150 point
150 ฿ / 150 point
16 วัน
21 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
300 ฿ / 300 point
300 ฿ / 300 point
38 วัน
42 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
500 ฿ / 500 point
500 ฿ / 500 point
65 วัน
70 วัน
2 เครื่อง 2 จอ
1,000 ฿ / 1,000 point
1,000 ฿ / 1,000 point
80 วัน
85 วัน
3 เครื่อง 3 จอ
2,800 ฿ / 2,800 point
2,300 ฿ / 2,300 point
9999 วัน
9999 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
ค่าบริการทั่วไปเซิฟ 5
ค่าบริการ vip เซิฟ 5
จำนวนวันทั่วไป
จำนวนวัน vip
จำนวนเครื่อง
เกมส์ที่ได้รับ
-
50 ฿ / 50 point
-
5 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
-
90 ฿ / 90 point
-
10 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
150 ฿ / 150 point
150 ฿ / 150 point
12 วัน
17 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
200 ฿ / 200 point
200 ฿ / 200 point
22 วัน
27 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
300 ฿ / 300 point
300 ฿ / 300 point
35 วัน
40 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
500 ฿ / 500 point
500 ฿ / 500 point
65 วัน
70 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
1,000 ฿ / 1,000 point
1,000 ฿ / 1,000 point
150 วัน
155 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
3,500 ฿ / 3,500 point
3,000 ฿ / 3,000 point
9999 วัน
9999 วัน
1 เครื่อง 1 จอ
ค่าบริการ ร้านอินเตอร์เน็ต

ค่าบริการทั่วไปเซิฟ 6
ค่าบริการ vip เซิฟ 6
จำนวนวันทั่วไป
จำนวนวัน vip
จำนวนเครื่อง
เกมส์ที่ได้รับ
300 ฿ / 300 point
300 ฿ / 300 point
30 วัน
40 วัน
1-10 เครื่อง
500 ฿ / 500 point
500 ฿ / 500 point
30 วัน
40 วัน
1-20 เครื่อง
700 ฿ / 700 point
700 ฿ / 700 point
30 วัน
40 วัน
1-30 เครื่อง
900 ฿ / 900 point
900 ฿ / 900 point
30 วัน
40 วัน
1-40 เครื่อง
2,500 ฿ / 2,500 point
2,500 ฿ / 2,500 point
30 วัน
40 วัน
1-200 เครื่อง
6,500 ฿ / 6,500 point
6,000 ฿ / 6,000 point
9999 วัน
9999 วัน
1-40 เครื่อง