เช็คค่าบริการ แต่ละเซิฟเวอร์อย่างละเอียด เพื่อให้ข้อมูลตรงกับเกมส์ที่เล่นได้ที่นี้ CLICK !!

 

ระบบการเติมเงินด้วยบัตรเงินสด True Money จะได้ดังนี้

เติมเงิน 50 บาท ได้รับ 50 point // เติมเงิน 90 บาท ได้รับ 90 point
เติมเงิน 150 บาท ได้รับ 150 point // เติมเงิน 300 บาท ได้รับ 300 point
เติมเงิน 500 บาท ได้รับ 510 point // เติมเงิน 1,000 บาท ได้รับ 1,050 point

ระบบการเติมเงินด้วยระบบโอนเงินตรวจสอบยอดเงินอัตโนมัติได้รับพ้อยทันที

โอนเงิน 100 บาท ได้รับ 100 point // โอนเงิน 200 บาท ได้รับ 205 point
โอนเงิน 300 บาท ได้รับ 320 point // โอนเงิน 500 บาท ได้รับ 530 point
โอนเงิน 1,000 บาท ได้รับ 1,100 point // โอนเงิน 2,000 บาท ได้รับ 2,200 point

ระบบเติมเงินผ่าน Wallet โอนเงินเข้า แจ้งยอดกับ Admin ได้รับพ้อยทันที

โอนเงิน 100 บาท ได้รับ 100 point // โอนเงิน 200 บาท ได้รับ 200 point
โอนเงิน 300 บาท ได้รับ 315 point // โอนเงิน 500 บาท ได้รับ 525 point
โอนเงิน 1,000 บาท ได้รับ 1,100 point // โอนเงิน 2,000 บาท ได้รับ 2,200 point

หมายเหตุ :: ราคาแพ๊คเกจ garena ต้องจ่ายยอดเต็มเท่านั้น จะไม่ได้พ้อยเพิ่มแต่อย่างใด